Move is_valid_class_name into XS
[gitmo/Mouse.git] / xs-src / MouseUtil.xs
index 4aa3c1c..8704d89 100644 (file)
@@ -1,71 +1,77 @@
 #include "mouse.h"
 
+#define MY_CXT_KEY "Mouse::Util::_guts" XS_VERSION
+typedef struct {
+    HV* metas;
+} my_cxt_t;
+START_MY_CXT
+
 #define ISA_CACHE "::LINEALIZED_ISA_CACHE::"
 
 #ifdef no_mro_get_linear_isa
 AV*
 mouse_mro_get_linear_isa(pTHX_ HV* const stash){
-       GV* const cachegv = *(GV**)hv_fetchs(stash, ISA_CACHE, TRUE);
-       AV* isa;
-       SV* gen;
-       CV* get_linear_isa;
-
-       if(!isGV(cachegv))
-               gv_init(cachegv, stash, ISA_CACHE, sizeof(ISA_CACHE)-1, TRUE);
-
-       isa = GvAVn(cachegv);
-       gen = GvSVn(cachegv);
-
-
-       if(SvIOK(gen) && SvIVX(gen) == (IV)mro_get_pkg_gen(stash)){
-               return isa; /* returns the cache if available */
-       }
-       else{
-               SvREADONLY_off(isa);
-               av_clear(isa);
-       }
-
-       get_linear_isa = get_cv("Mouse::Util::get_linear_isa", TRUE);
-
-       {
-               SV* avref;
-               dSP;
-
-               ENTER;
-               SAVETMPS;
-
-               PUSHMARK(SP);
-               mXPUSHp(HvNAME_get(stash), HvNAMELEN_get(stash));
-               PUTBACK;
-
-               call_sv((SV*)get_linear_isa, G_SCALAR);
-
-               SPAGAIN;
-               avref = POPs;
-               PUTBACK;
-
-               if(SvROK(avref) && SvTYPE(SvRV(avref)) == SVt_PVAV){
-                       AV* const av  = (AV*)SvRV(avref);
-                       I32 const len = AvFILLp(av) + 1;
-                       I32 i;
-
-                       for(i = 0; i < len; i++){
-                               HV* const stash = gv_stashsv(AvARRAY(av)[i], FALSE);
-                               if(stash)
-                                       av_push(isa, newSVpv(HvNAME(stash), 0));
-                       }
-                       SvREADONLY_on(isa);
-               }
-               else{
-                       Perl_croak(aTHX_ "Mouse:Util::get_linear_isa() didn't return an ARRAY reference");
-               }
-
-               FREETMPS;
-               LEAVE;
-       }
-
-       sv_setiv(gen, (IV)mro_get_pkg_gen(stash));
-       return GvAV(cachegv);
+    GV* const cachegv = *(GV**)hv_fetchs(stash, ISA_CACHE, TRUE);
+    AV* isa;
+    SV* gen;
+    CV* get_linear_isa;
+
+    if(!isGV(cachegv))
+        gv_init(cachegv, stash, ISA_CACHE, sizeof(ISA_CACHE)-1, TRUE);
+
+    isa = GvAVn(cachegv);
+    gen = GvSVn(cachegv);
+
+
+    if(SvIOK(gen) && SvIVX(gen) == (IV)mro_get_pkg_gen(stash)){
+        return isa; /* returns the cache if available */
+    }
+    else{
+        SvREFCNT_dec(isa);
+        GvAV(cachegv) = isa = newAV();
+    }
+
+    get_linear_isa = get_cv("Mouse::Util::get_linear_isa", TRUE);
+
+    {
+        SV* avref;
+        dSP;
+
+        ENTER;
+        SAVETMPS;
+
+        PUSHMARK(SP);
+        mXPUSHp(HvNAME_get(stash), HvNAMELEN_get(stash));
+        PUTBACK;
+
+        call_sv((SV*)get_linear_isa, G_SCALAR);
+
+        SPAGAIN;
+        avref = POPs;
+        PUTBACK;
+
+        if(IsArrayRef(avref)){
+            AV* const av  = (AV*)SvRV(avref);
+            I32 const len = AvFILLp(av) + 1;
+            I32 i;
+
+            for(i = 0; i < len; i++){
+                HV* const stash = gv_stashsv(AvARRAY(av)[i], FALSE);
+                if(stash)
+                    av_push(isa, newSVpv(HvNAME(stash), 0));
+            }
+            SvREADONLY_on(isa);
+        }
+        else{
+            Perl_croak(aTHX_ "Mouse:Util::get_linear_isa() didn't return an ARRAY reference");
+        }
+
+        FREETMPS;
+        LEAVE;
+    }
+
+    sv_setiv(gen, (IV)mro_get_pkg_gen(stash));
+    return isa;
 }
 #endif /* !no_mor_get_linear_isa */
 
@@ -156,9 +162,8 @@ mouse_is_class_loaded(pTHX_ SV * const klass){
 }
 
 
-SV *
-mouse_call0 (pTHX_ SV *const self, SV *const method)
-{
+SV*
+mouse_call0 (pTHX_ SV* const self, SV* const method) {
     dSP;
     SV *ret;
 
@@ -175,9 +180,8 @@ mouse_call0 (pTHX_ SV *const self, SV *const method)
     return ret;
 }
 
-SV *
-mouse_call1 (pTHX_ SV *const self, SV *const method, SV* const arg1)
-{
+SV*
+mouse_call1 (pTHX_ SV* const self, SV* const method, SV* const arg1) {
     dSP;
     SV *ret;
 
@@ -196,6 +200,31 @@ mouse_call1 (pTHX_ SV *const self, SV *const method, SV* const arg1)
     return ret;
 }
 
+int
+mouse_predicate_call(pTHX_ SV* const self, SV* const method) {
+    return sv_true( mcall0(self, method) );
+}
+
+SV*
+mouse_get_metaclass(pTHX_ SV* metaclass_name){
+    dMY_CXT;
+    HE* he;
+
+    assert(metaclass_name);
+    assert(MY_CXT.metas);
+
+    if(IsObject(metaclass_name)){
+        HV* const stash = SvSTASH(SvRV(metaclass_name));
+
+        metaclass_name = newSVpvn_share(HvNAME_get(stash), HvNAMELEN_get(stash), 0U);
+        sv_2mortal(metaclass_name);
+    }
+
+    he = hv_fetch_ent(MY_CXT.metas, metaclass_name, FALSE, 0U);
+
+    return he ? HeVAL(he) : &PL_sv_undef;
+}
+
 MAGIC*
 mouse_mg_find(pTHX_ SV* const sv, const MGVTBL* const vtbl, I32 const flags){
     MAGIC* mg;
@@ -213,11 +242,71 @@ mouse_mg_find(pTHX_ SV* const sv, const MGVTBL* const vtbl, I32 const flags){
     return NULL;
 }
 
+GV*
+mouse_stash_fetch(pTHX_ HV* const stash, const char* const name, I32 const namelen, I32 const create) {
+    GV** const gvp = (GV**)hv_fetch(stash, name, namelen, create);
+
+    if(gvp){
+        if(!isGV(*gvp)){
+            gv_init(*gvp, stash, name, namelen, GV_ADDMULTI);
+        }
+        return *gvp;
+    }
+    else{
+        return NULL;
+    }
+}
+
 MODULE = Mouse::Util  PACKAGE = Mouse::Util
 
 PROTOTYPES:   DISABLE
 VERSIONCHECK: DISABLE
 
+BOOT:
+{
+    MY_CXT_INIT;
+    MY_CXT.metas = NULL;
+}
+
+void
+__register_metaclass_storage(HV* metas, bool cloning)
+CODE:
+{
+    if(cloning){
+        MY_CXT_CLONE;
+        MY_CXT.metas = NULL;
+    }
+    {
+        dMY_CXT;
+        if(MY_CXT.metas) croak("Cannot set metaclass storage more than once");
+        MY_CXT.metas = metas;
+        SvREFCNT_inc_simple_void_NN(metas);
+    }
+}
+
+bool
+is_valid_class_name(SV* sv)
+CODE:
+{
+    SvGETMAGIC(sv);
+    if(SvPOKp(sv) && SvCUR(sv) > 0){
+        UV i;
+        RETVAL = TRUE;
+        for(i = 0; i < SvCUR(sv); i++){
+            char const c = SvPVX(sv)[i];
+            if(!(isALNUM(c) || c == ':')){
+                RETVAL = FALSE;
+                break;
+            }
+        }
+    }
+    else{
+        RETVAL = SvNIOKp(sv) ? TRUE : FALSE;
+    }
+}
+OUTPUT:
+    RETVAL
+
 bool
 is_class_loaded(SV* sv)
 
@@ -252,7 +341,9 @@ get_code_ref(SV* package, SV* name)
 CODE:
 {
     HV* stash;
-    HE* he;
+    STRLEN name_len;
+    const char* name_pv;
+    GV* gv;
 
     if(!SvOK(package)){
         croak("You must define a package name");
@@ -265,19 +356,10 @@ CODE:
     if(!stash){
         XSRETURN_UNDEF;
     }
-    he = hv_fetch_ent(stash, name, FALSE, 0U);
-    if(he){
-        GV* const gv = (GV*)hv_iterval(stash, he);
-        if(!isGV(gv)){ /* special constant or stub */
-            STRLEN len;
-            const char* const pv = SvPV_const(name, len);
-            gv_init(gv, stash, pv, len, GV_ADDMULTI);
-        }
-        RETVAL = GvCVu(gv);
-    }
-    else{
-        RETVAL = NULL;
-    }
+
+    name_pv = SvPV_const(name, name_len);
+    gv = stash_fetch(stash, name_pv, name_len, FALSE);
+    RETVAL = gv ? GvCVu(gv) : NULL;
 
     if(!RETVAL){
         XSRETURN_UNDEF;
@@ -287,29 +369,37 @@ OUTPUT:
     RETVAL
 
 void
-generate_isa_predicate_for(SV* klass, SV* predicate_name = NULL)
+generate_isa_predicate_for(SV* arg, SV* predicate_name = NULL)
+ALIAS:
+    generate_isa_predicate_for = 0
+    generate_can_predicate_for = 1
 PPCODE:
 {
     const char* name_pv = NULL;
     CV* xsub;
 
-    SvGETMAGIC(klass);
+    SvGETMAGIC(arg);
 
-    if(!SvOK(klass)){
-        croak("You must define a class name");
+    if(!SvOK(arg)){
+        croak("You must define %s", ix == 0 ? "a class name" : "method names");
     }
 
     if(predicate_name){
         SvGETMAGIC(predicate_name);
         if(!SvOK(predicate_name)){
-            croak("You must define a predicate_name");
+            croak("You must define %s", "a predicate name");
         }
         name_pv = SvPV_nolen_const(predicate_name);
     }
 
-    xsub = mouse_generate_isa_predicate_for(aTHX_ klass, name_pv);
+    if(ix == 0){
+        xsub = mouse_generate_isa_predicate_for(aTHX_ arg, name_pv);
+    }
+    else{
+        xsub = mouse_generate_can_predicate_for(aTHX_ arg, name_pv);
+    }
 
     if(predicate_name == NULL){ /* anonymous predicate */
-        XPUSHs( newRV_noinc((SV*)xsub) );
+        mXPUSHs( newRV_inc((SV*)xsub) );
     }
 }