actually document the new request body_data method
authorJohn Napiorkowski <jjnapiork@cpan.org>
Fri, 20 Sep 2013 18:10:20 +0000 (14:10 -0400)
committerJohn Napiorkowski <jjnapiork@cpan.org>
Fri, 20 Sep 2013 18:10:20 +0000 (14:10 -0400)
commit974733c0febbddd53145ec82031b4ad6abcc0985
tree4d716e099846a1a26c00c7b6e90f5f2ed3efb760
parent689bb5c08ebd9db4d8452ff0d2c0fef030e4a472
actually document the new request body_data method
lib/Catalyst.pm
lib/Catalyst/Request.pm