tweak the test case
authorJohn Napiorkowski <jjnapiork@cpan.org>
Wed, 18 Dec 2013 14:55:15 +0000 (08:55 -0600)
committerJohn Napiorkowski <jjnapiork@cpan.org>
Wed, 18 Dec 2013 14:55:15 +0000 (08:55 -0600)
commit813f701aab740e27e85d8a10327dda4704984591
tree02b687a581baf5bc5d18a4aca6b2f77e4414f52c
parent9da24147d3b6f1aafad911355dfc1ea93a99baf8
tweak the test case
t/lib/TestMiddlewareFromConfig.pm
t/lib/TestMiddlewareFromConfig/testmiddlewarefromconfig.pl