actually use the new keywords
authorJohn Napiorkowski <jjnapiork@cpan.org>
Tue, 25 Nov 2014 16:42:41 +0000 (10:42 -0600)
committerJohn Napiorkowski <jjnapiork@cpan.org>
Tue, 25 Nov 2014 16:42:41 +0000 (10:42 -0600)
commit55f8e5163b1f5c502b92a9976350c611610c80e3
treee8df4d0a0fbbbbd9b38c1b75c7430d65a51ea5d9
parentb498289903c009262e7a77b4571fabed45436638
actually use the new keywords
lib/Catalyst/Engine.pm