donot encode write unless the content type is one of the encodable types
authorJohn Napiorkowski <jjnapiork@cpan.org>
Tue, 25 Nov 2014 23:26:12 +0000 (17:26 -0600)
committerJohn Napiorkowski <jjnapiork@cpan.org>
Tue, 25 Nov 2014 23:26:12 +0000 (17:26 -0600)
commit5c397774465fdb8f734dd7948503c571b2677c79
treeb354a64190d67e99f362e7ce7ad6ec8710d337c9
parentdd096a3ad75ebb2c0decf75578e52fc031d60268
donot encode write unless the content type is one of the encodable types
lib/Catalyst/Response.pm